Vi har länge hört att det är både bra och viktigt att kunna vara fokuserad. Att ha koncentrationen på en uppgift i taget. Vidare att det är en förmåga, möjlig att träna. Och visst är det så. Våra prestationer blir inte alls bra om vi splittrar uppmärksamheten på flera olika saker och hoppar från en uppgift till en annan. Eller om yttre faktorer gör att vi ständigt blir avbrutna. En studie visar att i medeltal så mycket som 2,1 tim per dag går åt till distraktioner på ett kontor. Så nog finns det vinster med att bli bättre på att fokusera.

Hjärnan behöver både fokus
Intresset för att kunna vara fokuserad har med största sannolikhet vuxit fram utifrån ett behov av att kunna hantera vår digitala verklighet. Vi översköljs av information som pockar på vår uppmärksamhet. Ständiga avbrott  av mejl och samtal och vår egen nyfikenhet på att kolla mobilen gör att vi har svårt att hålla kvar vår uppmärksamhet.
Att ständigt starta upp på nytt och eller ta ställning till vilken information som är viktig eller ej tar energi. Forskningen har länge främst varit intresserad av att se vad som styr förmågan att fokusera, vilka delar av hjärnan som är mest aktiva då osv. Och inte brytt sig så mycket om de neurologiska system som är aktiva när “tanken får vandra fritt”, sk “Tankevandring”. Det är nämligen två helt olika processer.

…och frihet
Vad är då “Tankevandring”? Precis som det låter. Det är att låta tanken få vandra fritt. Utan vare sig syfte eller mål. Ett fenomen som man i vår prestationsinriktade kultur inte förstått värdet av. Men de senaste åren så har intresset för sk “Tankevandringar” vuxit. Inom neurovetenskapen så pratar man om “Default Mode Network” som det neurologiska system som är aktivt när vi släpper vårt fokus och låter tankarna vandra fritt. Hoppar mellan minnen, associationer och planer.  Intresset för “Tankevandringar” har ökat då man börjar förstå att dessa är nödvändiga för att nya tankar och idéer skall födas. För det hjärnan gör när vi låter den få hållas och vara fri är att koppla samman lösa trådar, stuva om och kreera nya lösningar.  Men om hjärnan hela tiden istället matas med ny information ges den inte möjlighet att tänka och skapa nytt. Istället blir den ockuperad av att bearbeta och ta ställning till ständigt nya impulser.

Som så oftast är det en balans som gäller
Jag tänker att “Tankevandring” passar utmärkt när du exempelvis tar en joggingrunda eller en lång promenad. Men hur lätt är det inte då att istället spela musik eller som jag själv gärna gör lyssnar på en ljudbok. Ofta är det när kroppen är i rörelse och dessutom tankarna får röra sig fritt som vi plötsligt förstår hur vi skall hantera ett problem eller ser möjligheter som vi tidigare inte såg. Hjärnan har nu det utrymme den behöver för att kunna använda sin kreativa förmåga. Och låter du dina hjärna få processa och bearbeta de intryck som du tagit emot tidigare under dagen så ökar troligen förmågan att fokusera.