Skön sommar

Trots klara intentioner, genomtänkta strategier och tydliga förankrade mål så väljer livet ibland andra vägar. Vilket är en av anledningarna att betrakta planer och mål som organiska. De är som livet självt dvs levande och föränderliga. Alla de planer jag själv hade gjort för våren fick ställas in efter en nackskada. Det har inneburit att [...]

Modet att inte veta.

När jag först kom i kontakt med coaching så beskrevs coaching också som ”The art of questioning”.  Och de frågor som man som coach förväntas ställa är de öppna frågorna. De som inte går att besvara med ja eller nej. De är utan vidare eftersträvansvärda. De öppna frågorna ger mottagaren en chans att själv reflektera [...]

Spegelneuroner

De senaste decennierna har flera viktiga upptäckter gjorts om hjärnan. En av dessa är upptäckten av spegelneuronerna. Det skedde av ett ”misstag” under ett forskningsprojekt av Giacomo Rizzolatti i Italien vid mitten av -90 talet. Försöken gick ut på att studera vad som skedde i en apas hjärna vid målinriktade handlingar. Bl.a. skulle aporna äta [...]

Jagad av jobbmejl

Läser i tidningen (SvD) att i Frankrike efter årsskiftet så infördes en ny lag om att medarbetare inte behöver svara på jobbmejl efter arbetstid. Gäller för företag med mer än 50 anställda. Syftet är att minska stress och risken för utbrändhet. Att ständigt vara nåbar ger som vi alla vet både fördelar men också en [...]

Varför en PT i coachande kommunikation & neuroledarskap?

Det finns idag en stor förväntan på att chefen skall vara coachande dvs vara engagerande och ha förmågan att skapa delaktighet. Bland unga är det en självklarhet och också ett krav för att vilja bidra.  Så för företag och organisationer som vill vara attraktiva arbetsplatser i framtiden krävs en träning i coachande kommunikation. Och inte [...]

Tips för att bygga tillit

En företagskultur med tillit ökar medarbetarnas produktivitet och energinivå. Hög tillit förbättrar också samarbetet och skapar en större lojalitet. Tillit skapar engagemang De flesta företagsledare förstår att om medarbetarna är engagerade så ökar produktiviteten. Ett högt engagemang är alltså win-win för både individ och organisation. Paul J. Zak, grundare till Center for Neuroeconomics Studies, skriver [...]

Insikter – Aha moments

För många många år sedan samarbetade jag med några psykologer och gav samtal för långtidssjukskrivna. Hade utbildning inom samtalspsykologi och mentalträning men ännu inte coaching. Minns ett möte med en kvinna som under ett samtal blev tyst och fundersam. Efter några sekunder ändrades hela hennes ansiktsuttryck. Förändringen kom gradvis. Först förvåning och därefter växte ett [...]

Vad är din intention för 2017?

Själva essensen i coaching är en rörelse, från ett läge, till ett annat mer önskvärt läge. Det förutsätter förändring och utveckling. Och en genomtänkt intention för det som man vill uppnå. Intention och mål För några år sedan deltog jag i en kurs ”Mastery in coaching”. Som vanligt är det alltid vissa saker som fastnar [...]

Intuition

I Nobelstudion förra veckan presenterades inte bara de olika nobelpristagarna utan i studion fördes också intressanta samtal om förnuft och känsla, intuition och kreativitet. Förnuft och känsla Descartes (1596-1650) är ju den person som "anklagas" för att ha separerat förnuftet med känslan. "Jag tänker, alltså finns jag", är hans klassiska uttalande.Under upplysningstiden ansågs det intellektuella [...]

Psykologisk trygghet

Vad skapar ett effektivt och framgångsrikt team? Vilka är de viktigaste faktorerna? En stor genomgång av 180 team på Google gav ett annat resultat än vad man väntat sig.  I det senaste numret av tidningen Holóne (www.holone.se) presenteras projektet som Google döpte till Aristoteles. Psykologisk trygghet Den absolut viktigaste faktorn visade sig vara att det [...]