Mentalisering

Jag stötte på begreppet för någon vecka sedan när jag deltog på ett seminarium om ”Hållbart ledarskap på hjärnans villkor”. Måste erkänna att jag inte tidigare stött på mentalisering och blev också, måste jag medge, lite förvånad. Anser mig vara hyfsat uppdaterad inom områden som personlig utveckling och ledarskap. Föreläsaren nämnde mentalisering i samband med [...]

Att använda hjärnan i ledarskapet

De senaste decennierna har kunskapen om hjärnan har ökat påtagligt. Vi vet idag betydligt mer om vad som styr och påverkar våra beteenden. Likaså vad som påverkar hjärnan vid beslutsfattande, problemlösning och strategiskt tänkande. Och vad i en kommunikation som skapar delaktighet och motivation. Neuroledarskap Neuroledarskap är ett nytt begrepp och innebär ett ledarskap som [...]

Samtalens kemi

Alla samtal påverkar oss fysiskt. När vi pratar med varandra så startar en kemisk reaktion i våra kroppar och hjärnor. Samtal får oss antingen att må bra eller dåligt, gör att vi känner oss positiva eller negativa, får mer eller mindre energi. Lyser som ett grönt eller rött ljus för hjärnan. Må-dåligt samtal Må- bra [...]

Att skapa nya vanor

Du har säkert mer än en gång försökt ändra på dina vanor. Lovat dig att motionera mera, äta nyttigare, bli en bättre lyssnare, komma i tid till möten o.s.v. Lyckats ett tag kanske, men sen återfallit till gamla invanda beteendemönster. Det gamla talesättet  att "Det inte går att lära gamla hundar sitta" speglar hur vi [...]

Coachande feedback

Coaching syftar till att inte bara nå resultat utan också att uppnå bättre resultat. Handlar om prestation och hur prestationer kan utvecklas. För att prestationer skall utvecklas och förbättras krävs reflektion och återkoppling dvs feedback. Om man bara gör som man alltid har gjort blir resultatet detsamma eller troligen sämre. För att skapa den framgång [...]