Aktuellt

Home/Aktuellt

Modet att inte veta.

När jag först kom i kontakt med coaching så beskrevs coaching också som ”The art of questioning”.  Och de frågor som man som coach förväntas ställa är de öppna frågorna. De som inte går att besvara med ja eller nej. De är utan vidare eftersträvansvärda. De öppna frågorna ger mottagaren en chans att själv reflektera [...]

Spegelneuroner

De senaste decennierna har flera viktiga upptäckter gjorts om hjärnan. En av dessa är upptäckten av spegelneuronerna. Det skedde av ett ”misstag” under ett forskningsprojekt av Giacomo Rizzolatti i Italien vid mitten av -90 talet. Försöken gick ut på att studera vad som skedde i en apas hjärna vid målinriktade handlingar. Bl.a. skulle aporna äta [...]