Coaching

Home/Coaching

Modet att inte veta.

När jag först kom i kontakt med coaching så beskrevs coaching också som ”The art of questioning”.  Och de frågor som man som coach förväntas ställa är de öppna frågorna. De som inte går att besvara med ja eller nej. De är utan vidare eftersträvansvärda. De öppna frågorna ger mottagaren en chans att själv reflektera [...]

Varför en PT i coachande kommunikation & neuroledarskap?

Det finns idag en stor förväntan på att chefen skall vara coachande dvs vara engagerande och ha förmågan att skapa delaktighet. Bland unga är det en självklarhet och också ett krav för att vilja bidra.  Så för företag och organisationer som vill vara attraktiva arbetsplatser i framtiden krävs en träning i coachande kommunikation. Och inte [...]

Insikter – Aha moments

För många många år sedan samarbetade jag med några psykologer och gav samtal för långtidssjukskrivna. Hade utbildning inom samtalspsykologi och mentalträning men ännu inte coaching. Minns ett möte med en kvinna som under ett samtal blev tyst och fundersam. Efter några sekunder ändrades hela hennes ansiktsuttryck. Förändringen kom gradvis. Först förvåning och därefter växte ett [...]

Vad är din intention för 2017?

Själva essensen i coaching är en rörelse, från ett läge, till ett annat mer önskvärt läge. Det förutsätter förändring och utveckling. Och en genomtänkt intention för det som man vill uppnå. Intention och mål För några år sedan deltog jag i en kurs ”Mastery in coaching”. Som vanligt är det alltid vissa saker som fastnar [...]

Psykologisk trygghet

Vad skapar ett effektivt och framgångsrikt team? Vilka är de viktigaste faktorerna? En stor genomgång av 180 team på Google gav ett annat resultat än vad man väntat sig.  I det senaste numret av tidningen Holóne (www.holone.se) presenteras projektet som Google döpte till Aristoteles. Psykologisk trygghet Den absolut viktigaste faktorn visade sig vara att det [...]

Mentalisering

Jag stötte på begreppet för någon vecka sedan när jag deltog på ett seminarium om ”Hållbart ledarskap på hjärnans villkor”. Måste erkänna att jag inte tidigare stött på mentalisering och blev också, måste jag medge, lite förvånad. Anser mig vara hyfsat uppdaterad inom områden som personlig utveckling och ledarskap. Föreläsaren nämnde mentalisering i samband med [...]

Att använda hjärnan i ledarskapet

De senaste decennierna har kunskapen om hjärnan har ökat påtagligt. Vi vet idag betydligt mer om vad som styr och påverkar våra beteenden. Likaså vad som påverkar hjärnan vid beslutsfattande, problemlösning och strategiskt tänkande. Och vad i en kommunikation som skapar delaktighet och motivation. Neuroledarskap Neuroledarskap är ett nytt begrepp och innebär ett ledarskap som [...]

Att skapa nya vanor

Du har säkert mer än en gång försökt ändra på dina vanor. Lovat dig att motionera mera, äta nyttigare, bli en bättre lyssnare, komma i tid till möten o.s.v. Lyckats ett tag kanske, men sen återfallit till gamla invanda beteendemönster. Det gamla talesättet  att "Det inte går att lära gamla hundar sitta" speglar hur vi [...]