Ledarskap

Home/Ledarskap

Modet att inte veta.

När jag först kom i kontakt med coaching så beskrevs coaching också som ”The art of questioning”.  Och de frågor som man som coach förväntas ställa är de öppna frågorna. De som inte går att besvara med ja eller nej. De är utan vidare eftersträvansvärda. De öppna frågorna ger mottagaren en chans att själv reflektera [...]

Varför en PT i coachande kommunikation & neuroledarskap?

Det finns idag en stor förväntan på att chefen skall vara coachande dvs vara engagerande och ha förmågan att skapa delaktighet. Bland unga är det en självklarhet och också ett krav för att vilja bidra.  Så för företag och organisationer som vill vara attraktiva arbetsplatser i framtiden krävs en träning i coachande kommunikation. Och inte [...]

Tips för att bygga tillit

En företagskultur med tillit ökar medarbetarnas produktivitet och energinivå. Hög tillit förbättrar också samarbetet och skapar en större lojalitet. Tillit skapar engagemang De flesta företagsledare förstår att om medarbetarna är engagerade så ökar produktiviteten. Ett högt engagemang är alltså win-win för både individ och organisation. Paul J. Zak, grundare till Center for Neuroeconomics Studies, skriver [...]

Psykologisk trygghet

Vad skapar ett effektivt och framgångsrikt team? Vilka är de viktigaste faktorerna? En stor genomgång av 180 team på Google gav ett annat resultat än vad man väntat sig.  I det senaste numret av tidningen Holóne (www.holone.se) presenteras projektet som Google döpte till Aristoteles. Psykologisk trygghet Den absolut viktigaste faktorn visade sig vara att det [...]

Mentalisering

Jag stötte på begreppet för någon vecka sedan när jag deltog på ett seminarium om ”Hållbart ledarskap på hjärnans villkor”. Måste erkänna att jag inte tidigare stött på mentalisering och blev också, måste jag medge, lite förvånad. Anser mig vara hyfsat uppdaterad inom områden som personlig utveckling och ledarskap. Föreläsaren nämnde mentalisering i samband med [...]

Att använda hjärnan i ledarskapet

De senaste decennierna har kunskapen om hjärnan har ökat påtagligt. Vi vet idag betydligt mer om vad som styr och påverkar våra beteenden. Likaså vad som påverkar hjärnan vid beslutsfattande, problemlösning och strategiskt tänkande. Och vad i en kommunikation som skapar delaktighet och motivation. Neuroledarskap Neuroledarskap är ett nytt begrepp och innebär ett ledarskap som [...]

Coachande feedback

Coaching syftar till att inte bara nå resultat utan också att uppnå bättre resultat. Handlar om prestation och hur prestationer kan utvecklas. För att prestationer skall utvecklas och förbättras krävs reflektion och återkoppling dvs feedback. Om man bara gör som man alltid har gjort blir resultatet detsamma eller troligen sämre. För att skapa den framgång [...]