Organisation

Home/Organisation

Tips för att bygga tillit

En företagskultur med tillit ökar medarbetarnas produktivitet och energinivå. Hög tillit förbättrar också samarbetet och skapar en större lojalitet. Tillit skapar engagemang De flesta företagsledare förstår att om medarbetarna är engagerade så ökar produktiviteten. Ett högt engagemang är alltså win-win för både individ och organisation. Paul J. Zak, grundare till Center for Neuroeconomics Studies, skriver [...]

Coachande feedback

Coaching syftar till att inte bara nå resultat utan också att uppnå bättre resultat. Handlar om prestation och hur prestationer kan utvecklas. För att prestationer skall utvecklas och förbättras krävs reflektion och återkoppling dvs feedback. Om man bara gör som man alltid har gjort blir resultatet detsamma eller troligen sämre. För att skapa den framgång [...]

Neuroledarskap

Har den senaste tiden läst flera böcker om "neuroscience. Tack vare forskning inom neurovetenskap de senaste decennierna så börjar vi få en mycket klarare bild över vad som egentligen sker i hjärnan. Vi lär oss alltmer om hur den är uppbyggd och om alla de processer som den hanterar. Det är i mångt mycket ett [...]

Har kommunikationen en påverkan på kulturen?

och kan ledarskapet påverka kommunikationen? Kommunikation och ledarskap I en nyligen publicerad studie om kommunikativt ledarskap av doktoranden Solange Hamrin vid Mittuniversitetet  framkommer kommunikationens betydelse för kulturen. En ledare som är bra på att kommunicera kan förbättra en hel organisations kommunikation, precis som en ledare som inte är kommunikativ kan försämra den. "Ledarskapet formas utifrån [...]

Coachande kommunikation – mer än att bolla

Att lära sig coachande kommunikation och förhållningssätt och integrera det i en yrkesroll kräver regelbunden träning och återkoppling. Det är inget quick-fix. Vi vet alla hur svårt och tidskrävande det är att ändra på vanor och exempelvis regelbundet börja motionera. För att lyckas så är en framgångsfaktor att du skaffar dig en personlig tränare. En [...]

Ledarskap – barn av sin tid

Hur vi definierar och hur vi ser på ledarskap påverkas av den tid vi lever i. Fann ett gammalt anslag om regler på en arbetsplats på 1870-talet, tror det var i England. Där kunde man bl.a. läsa följande: Personalens arbetstid är reducerad till kl.06.00 morgon till 06.00 kväll med undantag av söndagar, då det förutsätts [...]

Att leda i tider av osäkerhet

De senaste åren har jag läst flera vetenskapliga artiklar och böcker som tar upp framtidens ledarskap och den framtida ledarprofilen. Anledningen till att jag ägnar tid och energi till detta är givetvis mitt intresse och engagemang för ett coachande ledarskap. Min fråga har varit om essensen i ett coachande ledarskap ses som viktig i ett [...]

Tillit och kreativitet

I tidningen Chef nyligen fanns en artikel med titeln "Tillit skapar kreativ kultur" där vd för Doberman, Lisa Lindström, intervjuades. Det var så spännande att ta del av hennes tankar och resonemang då mycket stämmer överens med mitt sätt att se på coaching och ett coachande förhållningssätt. Kan därför inte låta bli att dela med [...]

Systemtänkande

Systemiskt synsätt en del av Framtidens Ledarskap Har de senaste åren alltmer börjat intressera mig för systemtänkande och ett systemiskt synsätt. Har därför sökt på nätet, köpt böcker och läst, tagit kurser och utbildat mig. Tycker mig också notera att begreppet dyker upp allt oftare i vitt skilda sammanhang. Kanske beror det på att jag [...]

Människor kan själva

I Galleriet presenteras personer som har ett coachande förhållningssätt. Möt Marika Persson, personalchef på ABF Vux. Hur vill du beskriva din roll? Jag är personalchef på ABF Vux. Rollen innebär att ansvara för HR frågor och att i ledningsgruppen föra fram det perspektivet. Handlar mycket om att bygga en ”infrastruktur” inom organisation som syftar till [...]