Framtidens Ledare

Framtidens Ledare - Helena Wennerhill och Lars-Olof TunbråCoachande ledarskap – en modefluga?

Tillsammans med en coachkollega genomförde jag för några år sedan en större studie kring vilka kvaliteter en framtida ledare behöver. Studien omfattade såväl en litteraturstudie som en enkät och intervjuer med HR-specialister och ledare/chefer. En av de frågor jag sökte få ett svar på var ifall ett coachande ledarskap endast är en modefluga eller om det har en bäring för framtiden. Resultatet från studien är utgångspunkten för en boken Framtidens Ledare, utgiven på Liber 2015.
Författare är förutom jag själv, Lars-Olof Tunbrå.

Framtidens Ledare- att identifiera, finna och rekrytera

Kraven på framtidens ledare beskrivs i boken utifrån en rekryteringsprocess. Boken riktar sig till alla som arbetar med ledarförsörjning och utveckling. För chefer och HR-funktioner kan boken ses som en handbok i ledarskap och rekrytering. Huvudbudskapet i boken är att framtidens ledare behöver ha andra egenskaper och kvaliteter än vad vi tidigare förknippat med ledare. Det ställer också andra krav på de som rekryterar chefer.

Personliga egenskaper viktigare än verktyg

En slutsats är att personliga egenskaper och förhållningssätt är viktigare än verktyg. Ett synsätt där ledarskapet definieras som ett antal verktyg tillhör gårdagen. För framtidens ledare handlar det snarare om att kunna hantera relationer och förstå sin egen påverkan på omgivningen. Självkännedom, mod, förmåga att fatta beslut,flexibilitet och mental rörlighet är andra egenskaper som lyfts fram som viktiga med den allt snabbare förändringstakten i omvärlden.

Några kommentarer

Ledarförsörjning är helt avgörande för framtidens företag. Framgång kan blixtsnabbt bli motgång. ”Framtidens Ledare” är helt enkelt ett måste för den som har ett ansvar för ledarförsörjning i en organisation.
Michaël Berglund, Chefsrekryterare, Michaël Berglund Executive Search AB

Enkelt och översiktligt om de utmaningar företag och organisationer ställs inför när det gäller att hitta ledare och utveckla talang. Mer checklistor än management- mumbo jumbo.
Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare

Författarna beskriver mycket koncist de utmaningar framtidens ledare står inför och ger handfasta råd till både rekryterare och chefer som vill fördjupa sitt ledarskap.
Helena Wessman, Konserthuschef / General Manager Berwaldhallen – Sveriges Radios Symfoniorkester – Radiokören

Boken kan köpas på www.libershop.se och www.bokus.se