För många många år sedan samarbetade jag med några psykologer och gav samtal för långtidssjukskrivna. Hade utbildning inom samtalspsykologi och mentalträning men ännu inte coaching. Minns ett möte med en kvinna som under ett samtal blev tyst och fundersam. Efter några sekunder ändrades hela hennes ansiktsuttryck. Förändringen kom gradvis. Först förvåning och därefter växte ett leende fram. Blicken ändrades och fick en gnista jag inte sett tidigare. Aha sa hon. Ja visst så är det. Hon hade fått en insikt. Nya kopplingar hade skapats i hennes hjärna och bundit samman erfarenheter, kunskaper m.m. på ett annorlunda sätt. Vilket medförde att hon fick helt nytt perspektiv på sin fråga.

Wow eller Aha
Det är fantastiskt att få bevittna ett sådant ögonblick. Kanske var det också en av anledningarna till att jag några år senare utbildade mig till coach. Att hjälpa en person att testa och pröva andra infallsvinklar utgör en spännande och viktig del av coaching.

En coachkollega berätta en gång att han hade fått en förfrågan om ett uppdrag. Ett företag sökte en konsult som kunde skapa Wow upplevelser på en konferens för en grupp medarbetare. Hans svar blev.  “Jag jobbar inte med Wow utan med Aha”. Ett svar jag verkligen gillar. Det är alltför mycket av Wow idag. Kickar och snabba lösningar. Vad som behövs är mer av Aha. Förmågan att se på en situation på ett annat sätt.

Hjärnforskningen visar att lösningar på komplexa problem fås när sinnet är stilla och vår executiva medvetna del av hjärnan vilar. Det hjälper alltså inte, om man tycker man fastnat, att anstränga sig lite till på samma spår. Det ligger något i det gamla talesättet “Att sova på saken”.

Fyra steg för fler Aha Moments
David Rock, grundare till Neuroleadership Institute i New York, nämner i en artikel ett antal viktiga steg för att få mer av Aha moments. Jag beskriver dem här kort med mina ord och reflektioner.

  • De tysta signalerna.
    Nya idéer och insikter finns bakom dagens brus. Forskare intresserar sig alltmer för vikten av tystnad vid problemlösning, beslutsfattande och Aha moments. Tillbringar du hela dagen i möten och samtal så se till att du får egen tid och tysta stunder. Det ger berikar och gör det möjligt för dig att vara lyhörd för signaler och tankar som ännu inte fått en stark röst inom dig men som kan vara början på ett nytt spår.
  • Vänd uppmärksamheten inåt.
    Att fokusera inåt och stänga ute externa signaler gör det möjligt att fånga en ny tanke, en idé. Forskare har noterat att alldeles innan en person får ett Aha moment så finns i hjärnans visuella cortex sk alfavågor. Dessa vågor indikerar att yttre signaler är reducerade och att uppmärksamheten istället är vänd inåt. En insikt är verkligen att – se inåt. Tillåt dig att dagdrömma. Läs gärna tidigare blogg om Tankevandringar
  • Positiv attityd.
    Ängslan och oro belastar hjärnan och gör det svårare för nya tankar att födas. Vid komplexa problem gör istället något som lättar sinnet. Utgå ifrån att det finns en lösning.
  • Mindre anspänning. De flesta av oss är övertygade om att vid ett viktigt beslut så krävs en hel del analys och tankearbete. Dock visar det sig att en insikt oftast dyker upp när man inte aktivt anstränger sig för att få den. Att ta en paus och göra något helt annat är ett bra sätt att låta hjärnan fortsätta processa frågan medan du ägnar dig åt andra saker. Kanske en fysisk aktivitet. Andra infallsvinklar på en fråga finns oftast i vårt omedvetna och genom att släppa frågan ger vi hjärnan och oss själva en chans att plocka upp en ny tråd.

Vi tar en paus
Föreställa dig följande framtids scenario.

Vid ett möte i en ledningsgrupp skall ett viktigt beslut skall fattas. Det rör en komplex fråga. En hel del research och insamling av information har gjorts. Gruppen har resonerat och samlat ihop allas synpunkter. Det är dags för beslut. VD säger följande:
“Vi behöver fatta ett beslut och tar därför en paus. Låt oss alla göra något annat. Släpp frågan. Se till att ni får egen tid och tystnad. Var uppmärksam på eventuella nya tankar och infallsvinklar. Själv kommer jag nu ta en längre joggingtur. När är det läge för oss att ses i morgon? Vad tror ni?”