I Nobelstudion förra veckan presenterades inte bara de olika nobelpristagarna utan i studion fördes också intressanta samtal om förnuft och känsla, intuition och kreativitet.

Förnuft och känsla
Descartes (1596-1650) är ju den person som “anklagas” för att ha separerat förnuftet med känslan. “Jag tänker, alltså finns jag”, är hans klassiska uttalande.Under upplysningstiden ansågs det intellektuella som bättre och finare och västvärlden valde att prioritera förnuftet och det logiska tänkandet. Förmodligen var det helt rätt väg att gå vid den tidpunkten. Det analytiska tänkandet och vetenskapen bidrog till den industriella revolutionen som har gett oss vårt välstånd m.m. Men frågan är om det numera enbart räcker med mer och mer logisk analys för att lösa dagens utmaningar.

Analytiskt tänkande och intuition
En kväll i Nobelstudion deltog bl.a. Anders Omstedt, professor i oceanografi vid Göteborgs Universitet. Han menar att forskarvärlden alltför mycket har fokuserat på det analytiska tänkandet på bekostnad av intuitionen. Naturvetare behöver träna sin intuition lika väl som sin analytiska förmåga. Och framförallt behöver man förstå hur de hänger ihop. De två sätten är kopplade till varandra och vi behöver båda för att lösa dagens globala utmaningar. Det är, menar Anders, också fullt möjligt att träna upp sin intuition. Han har skrivit boken Connecting Analytical Thinking and Intuition.

Albert Einstein lär ha sagt
”Intuitionen är en helig gåva och det rationella tänkandet en trogen tjänare. Vi har skapat ett samhälle som hedrar tjänaren och glömt bort gåvan.”

Tänk om studenter om några år också under utbildningen får träning i intuition. Mycket talar för att vi så sakteliga börjar gå i den riktningen. Neurovetenskapen ger oss en ökad förståelse för att andra ämnesområden och perspektiv stimulerar hjärnan. I det senaste numret av Chalmers magasinet kunde jag läsa om en Aha-festival på Chalmers ” Först en färgsprakande föreläsning om partikelfysik och universums ursprung. Sen tolkar publiken vad de nyss hört och sett och skapar egna bilder, collage och konstverk.” Det är 3:e året i rad som Aha-festivalen genomförs. Syftet är att undersöka mötet mellan konst och vetenskap.

Att veta utan att egentligen veta
I Wikipedia kan vi läsa att “Själva ordet intuition kommer från latinets intueri, som betyder åskåda, se på eller betrakta. Intuition är förmågan att bilda en omedelbar uppfattning eller göra en omedelbar bedömning utan att (medvetet) ha tillgång till alla fakta, och ställs ofta i motsats till att resonera och förstå logiskt.” Intuition innebär alltså att veta utan att egentligen veta. Det är inte ovanligt att företagsledare som har behov av att fattat viktiga beslut och/eller snabba beslut gör det utifrån sin intuition. De beskriver det som en magkänsla eller att de bara  visste vad som skulle göras. Intuition är också en av de egenskaper som vi tar upp i boken Framtidens Ledare. (Utgiven på Liber 2015)

Steve Jobs lär ha sagt
“Intuitionen är viktigare än intellektet”.

Att träna sin intuition
Förmodligen är det så att alla har en intuition. Den finns hos oss alla. Men då vi inte alls tränar den eller ser på den som en viktig förmåga tappar vi bort den. Att använda intuitionen handlar om att inkludera även den omedvetna kunskapen. Kanske är det så att intuitionen till stora delar utgörs av allt det som vår hjärna fångar upp men som inte registreras medvetet hos oss. Se bloggen hur hjärnan filtrerar information. Genom att vi lär oss lyssna på vår intuition så får vi tillgång till allt det vi egentligen vet.

Att träna sin intuition handlar därför mycket om att börja lyssna på sin “inre röst”. Inte allt det tjatter vi hör inom oss utan en röst som ligger mycket djupare.  Att utöva mindfulness och meditation kan hjälpa. Och att vara kreativ dvs stimulera höger hjärnhalva. Vidare att bli lyhörd för kroppens signaler. Stress å andra sidan leder lätt till att kontakten med intuitionen blockeras.

Så tänk om intuitionen tas upp på i utbildning som ett område värt att både respektera och träna. Vilka hjärnor skulle inte det skapa!