Läser i tidningen (SvD) att i Frankrike efter årsskiftet så infördes en ny lag om att medarbetare inte behöver svara på jobbmejl efter arbetstid. Gäller för företag med mer än 50 anställda. Syftet är att minska stress och risken för utbrändhet.

Att ständigt vara nåbar ger som vi alla vet både fördelar men också en hel del nackdelar. Vi behöver lära oss hantera den nya tekniken och inte låta oss styras av den. Kräver en del då våra hjärnor i sin utveckling befinner sig i en helt annan tid. Jag tillhör dem som tror på kunskap. Ny kunskap ger perspektiv och kan öppna ögonen för oss och också sätta ord på företeelser vi hittilldags inte förstått. Och därför är all ny kunskap om hjärnan som nu kommer fram verkligen livsnödvändig.

I min roll som coach möter jag många som uttrycker att de känner både en förväntan och ett krav på sig att vara tillgänglig och svara på mejl. Även på semestrar. Det stressar och ger inte möjlighet till den livsnödvändiga vilan. Tack och lov stöter jag också på personer som arbetar i organisationer där man förstått vikten av att skapa “regler” också för hur e-mejl skall hanteras. Ex . att det blir helt fel signaler om företagets chefer skickar mejl kl. 23.00 på kvällar och helger.

I samma artikel som ovan listas ett antal tips på hur jobbmejl kan hanteras.

  • smart semesterinbox. En mjukvara som automatiskt raderar inkommande mejl under ledighet. Info finns på annan konktaktperson.
  • fördröjda utskick: Även om mejlet skrivs på kvällen så skickas det först påföljande dag.
  • mejlfria dagar: Infördes bl.a. på ett företag i Frankrike när den nya lagen gick igenom.
  • sluta svara alla: Att sluta använda den funktionen. Innebär ofta att man får en hel del mejl i onödan.

För 20 år sedan jobbade i en del projekt som rörde framtidsstudier. Stötte då på följande påstående.

En 1700-tals människa utsattes för lika mycket information under hela sin levnadstid
som en människa idag möter under ett dygn.

Tror ju inte situationen har förändrats till det bättre de senaste 20 åren. Vi vet idag att våra hjärnor inte är rustade för att hantera det informationsflöde vi lever i. Våra hjärnor behöver vila. När industrisamhället växte fram skapades regler om begränsning av antalet arbetstimmar per dag. Man förstod att kroppen behövde vila för att orka jobba. Kanske är lagen i Frankrike ett tecken på att det idag behövs regler på arbetsplatsen för att begränsa informationsflödet. Idag är det inte kroppen utan i första hand våra hjärnor som behöver vila.