Vad tänker du på om jag säger “Gris”? Vad får du för associationer ? Vilka bilder ser du framför dig? Om vi skulle fråga 10 personer så skulle vi förmodligen få 10 olika beskrivningar. En småbarnsförälder kanske associerar till Emil och griseknoen. Närmar vi oss jul dyker bilder på julskinka och julgris upp i huvudet. Om man var barn på 50- talet är det fullt möjligt att en bild av den gamla sparbössan i form av en gris visar sig. Och med associationerna och bilderna väcks olika känslor.

Egna kopplingar
När vi hör ett ord eller ser en bild så vill vår hjärna göra det begripligt för oss. Att förstå en situation och skapa mening i det vi hör och upplever är en av hjärnans viktigaste uppgifter. Våra associationer följer redan upparbetade spår och kopplingar i hjärnan. Och det som är aktuellt för tillfället. Läser jag om Emil på kvällarna är det i första hand griseknoen jag tänker på osv.

Allt detta är ju ganska självklart med ändock så lätt att missa när vi sitter i ett samtal.

Vi tror att vi förstår varandra och att vi tolkar ett ord eller ett begrepp på samma sätt. Men ofta visar det sig en bit in i ett samtal att vi pratar förbi varandra. “Aah, vad det det du ville prata om”. “Du tänker så, det förstod jag inte”. En vanlig orsak till missförstånd. Och inte värsta fall kan det med tiden leda till konflikter. Enklast för att undvika detta och istället ha mer konstruktiva samtal och möten är att helt enkelt fråga och stämma av vars och ens bilder.

“Dubbelklicka”
Coachande kommunikation utifrån hjärnans behov innebär att man är medveten om dessa fallgropar. Du är klar över att dina associationer och tolkningar av det som sägs är dina. Du kan därför inte utgå ifrån att din samtalspartner får samma kopplingar i hjärnan. Du är i stället tränad i ett lyssnande som innebär att fråga och vilja förstå hur din samtalspartner tänker och associerar. “Vad menar du när du pratar om …”? “Vad betyder det för dig”?  “Berätta lite mer så jag förstår hur du tänker”? Att helt enkelt “Dubbelklicka” på ord och utforska dess betydelse. Det är annars lätt att de egna associationerna tar över och att man utgår ifrån att den egna tolkningen är den “rätta”. Och att alla andra tänker så.

Genom att “Dubbelklicka” på ett ord lägger du inte bara grunden till ett mer konstruktivt och effektivt samtal utan du visar också att du är intresserad av din samtalspartners bild och tolkning.

Arbetsgrupper som tar för vana att “Dubbelklicka” på ord lägger grunden till hjärnsmarta samtal och möten.