Om Viva Coaching

Helena Wennerhill Viva CoachingViva Coaching är ett konsultföretag som ägs och drivs av mig, Helena T Wennerhill. Jag har arbetat professionellt med samtal i mer än 20 år. Tog min första coachutbildning redan 1999. Är en av få i Sverige Master Certifierad Coach av International Coach Federation.

Jag arbetar idag som Executive Coach, Personlig tränare i coachande kommunikation och ledarskap. Ger coachande handledning och mentorcoaching samt tar också uppdrag av ICF som examinator när personer söker certifiering som coach.

Mer om min bakgrund och profil på LinkedIn
Tag gärna del av några Referenser

International Coach Federation Memeber

Coachande ledarskap

Viva Coaching erbjuder tjänster som utvecklar ledaren och ledarskapet i organisationen. En stor del av dagens arbetsliv fylls av samtal och möten där förmågan att kommunicera är avgörande för att skapa engagemang och resultat.

Coachande kommunikation

Viva Coaching har erbjudit kurser och utbildningar i coachande kommunikation i mer än 15 år. Jag har därför under årens lopp samlat på mig oerhört mycken kunskap om vad som krävs för att utveckla ett coachande förhållningssätt. En av de viktigaste lärdomarna är att det förutsätter träning och åter träning. Jag blir för varje år alltmer övertygad om att instruerande klassrumsundervisning inte ger den struktur och det stöd som krävs.
Mer om Personligt träningsprogram

Coachande kultur

Viva Coaching har sedan start varit inriktad på att utbilda personer verksamma i företag och organisationer. Där syftet är att integrera ett coachande förhållningssätt i sin yrkesroll, antingen som ledare, chef, HR eller internkonsult m.fl. Det är oerhört stimulerande att få ta del av alla de berättelser om förbättrade dialoger, relationer och resultat som coachingen bidragit till. En coachande kultur uppnås, när inte bara cheferna i organisationen tillämpar ett coachande ledarskap utan det coachande förhållningssättet genomsyrar allt samspel. Det ger en kultur som är mer öppen, förändringsbenägen, kreativ och resultatinriktad.