Det finns idag en stor förväntan på att chefen skall vara coachande dvs vara engagerande och ha förmågan att skapa delaktighet. Bland unga är det en självklarhet och också ett krav för att vilja bidra.  Så för företag och organisationer som vill vara attraktiva arbetsplatser i framtiden krävs en träning i coachande kommunikation. Och inte bara för chefer och ledare.

Likaså visar den senaste  forskningen om hjärnan att förmågan att bygga relationer och skapa tillit är utgångspunkten för ett ledarskap. Det bidrar till ett engagemang hos medarbetare och därmed bättre resultat. Att bygga relationer startar med kommunikation och skulle jag vilja lägga till coachande kommunikation. Det finns därför flera skäl till att satsa på att utveckla sin kommunikation och kunna hålla mer “hjärnsmarta” samtal.

Och det finns många anledningar att det är just ett Personligt Träningsprogram du skall satsa på. Här kan du ta del av några:

 1. Ditt kommunikationsmönster är troligtvis väl inprogrammerat.
  De flesta processer som hjärnan hanterar följer upparbetade spår. Och går på ”autopilot”.
  Så ock våra kommunikationsmönster. Att bryta ett mönster och en vana och istället skapa nya kretsar i hjärnan kräver både fokus och träning.
 1. Att förändra ett beteende förutsätter upprepning över tid.
  Det är därför inget quick fix att skapa nya vanor. Du håller fast vid ”löftet” ett tag men återfaller sen till det gamla vanliga. Speciellt om du jobbar under press eller av annan anledning tappar fokus. Med en PT får du den tid och det stöd du behöver för att kunna implementera en coachande kommunikation.
 1. Träningen formas efter dina behov.
  Vi har alla olika kommunikationsstilar. Vår kommunikationsstil hänger oftast ihop med våra personliga egenskaper. Programmet utformas efter vad just du behöver träna på för att utveckla en coachande kommunikation.
 1. Strukturerad träning
  Tillsammans med din PT skapar du en struktur för din träning. Liksom vid fysisk träning inför ex ett maratonlopp stärker du stegvis din kommunikation. Och utvecklar din förmåga att genomföra hjärnsmarta samtal.
 1. Personlig återkoppling
  Att få feedback och återkoppling är nödvändigt för att bli medveten om hur man kommunicerar.Till skillnad mot utbildning i stora grupper ger dig en PT mycket större möjligheter till personlig återkoppling. Det ger dig snabbare insikt och förståelse för både dina styrkor och utvecklingsområden.
 1. Teori + träning.
  Träningsprogrammet ger dig både den teori och den träning du önskar. Du kan också välja att fokusera mer på antingen coaching eller neuroledarskap dvs ett ledarskap som utgår ifrån hjärnans förutsättningar.
 1. Verkliga ”case” och frågor
  Du ges stora möjligheter att ta upp personliga frågor du har utifrån de erfarenheter du gjort under din träning. Syftet med träningsprogrammet är att du skall bli allt säkrare på coachande kommunikation i din yrkesroll. Varför erfarenheter på faktiska och verkliga situationer som du möter i din vardag, följt av reflektion tillsammans med din PT leder till att du direkt får en utväxling och ser effekter av din träning.
 1. Flexibla tider
  En annan stor fördel är att du bokar in dina sessions när din kalender tillåter det. Vi vet av erfarenhet att det blir allt svårare att vara borta från jobbet flera dagar i sträck.
 2. Kul
  Sist men inte minst är det roligt att utvecklas och nå resultat.

Läs mer om de Individuella Träningsprogram som Viva Coaching erbjuder. Eller slå mig en signal på 0707-962803