De senaste decennierna har flera viktiga upptäckter gjorts om hjärnan. En av dessa är upptäckten av spegelneuronerna. Det skedde av ett ”misstag” under ett forskningsprojekt av Giacomo Rizzolatti i Italien vid mitten av -90 talet. Försöken gick ut på att studera vad som skedde i en apas hjärna vid målinriktade handlingar. Bl.a. skulle aporna äta nötter och bananer. Ett tag in i försöket blev en av forskarna själv sugen på banan. Vid det ögonblicket åt inte någon av aporna banan utan tittade istället på när forskaren tog sin första tugga. Då såg man att hjärnaktiviteterna i apans hjärna visade exakt samma bild som när apan själv åt banan. Spegelneuronerna var upptäckta.

Sedan dess har kunskapen om spegelneuronerna ökat. De finns i pannloben i ett område som kallas Brocas. Alla primater har spegelneuroner men människan har flest.

Hjärnan visar inte vem som utför handlingen

Spegelneuronerna är alldeles speciella neuroner i hjärnan som gör att när du ser en person utföra en handling så reagerar din hjärna som om du själv utförde handlingen. Exempelvis när vi matar ett litet barn så gapar vi. Vi ser någon gäspa och så behöver vi också gäspa. Det här sker helt automatiskt och omedvetet och hjälper oss förstå vår omgivning och vad andra människor känner och gör.

Det går alltså inte enbart genom att studera hjärnorna att se vem det är som utför en handling. Ex.
Jag lyfter ett glas
Jag ser en person lyfta ett glas
Jag minns ett tillfälle där jag lyfte ett glas.

I min hjärna visas samma bild oavsett om det är jag som i stunden lyfter ett glas eller om jag ser någon göra det eller om jag minns.

Den rådande uppfattningen är att spegelneuronerna hjälpt oss under evolutionen. Våra hjärnor tycks vara byggda för att förstå, lära, kommunicera och skapa samhörighet med andra. Spegelneuronerna hjälper oss att leva oss in i en annan människas situation och känslor. För flockens överlevnad så var det viktigt med samhörighet.Vi känner och upplever andra människors rörelser i vår egen hjärna.

Vi är varandras spegelbilder

På så sätt är vi ständigt uppkopplade till varandra. Det vi ser, känner och hör skapar en spegelbild i vår egen hjärna. Vår sociala hjärna reagerar direkt. Det tar amygdala endast 33 millisekunder att läsa av en annan persons känslor, identifiera dem och sedan att vi känner detsamma.Våra känslor och beteenden smittar. Spegelneuronerna gör det möjligt för oss att förstå varandra och skulle jag vilja säga oss själva. Empati och medkänsla finns här. Människor med stor empati har också hög aktivitet i sina spegelneuroner.

Skapa bra dialog genom medveten spegel

När vi väl förstår hur mycket vi påverkar varandra och speglar varandra kan vi också använda oss av den kunskapen för att skapa bra samtal.

  • Inför ett som du uppfattar som svårt samtal , se situationen från den andres perspektiv. Din hjärna skapar på så sätt en förståelse och en förberedelse.
  • Ladda dig med den känsla du vill skall finnas under ett samtal
  • Prova att sitta på samma sätt som den du pratar med. Det skapar en känsla av samhörighet.
  • Var medveten om att även ditt tempo hur snabbt du pratar påverkar.