Coachande ledarskap – Träningsprogram

Coachande ledarskapBli hjärnsmartare på samtal och nå bättre resultat

Att använda hjärnan i ledarskapet

Viva Coaching har utbildat i coachande kommunikation och ledarskap i snart 15 år. Det unika med de Träningsprogram som erbjuds idag är att coaching nu presenteras utifrån Neuroledarskap. Liksom du går till en PT för din fysiska träning lägger vi upp ett Personligt Träningsprogram anpassat just för dina behov.

Du lär dig både coachande ledarskap och neuroledarskap i ett och samma träningsprogram.

Neuroledarskap är ett nytt begrepp och innebär ett ledarskap som har kunskap om och också utgår ifrån hjärnans behov och förutsättningar. Det ger dig en djupare kunskap om coachande kommunikation och också en förståelse för varför coaching är en viktig förmåga i ett modernt ledarskap.

Träningsprogrammet ger dig inte bara den teoretiska kunskap du behöver för att utveckla ett coachande ledarskap utan också en struktur för den träning som behövs. Det handlar om att ändra på invanda beteendemönster och förstå hur ditt kommunikationsmönster påverkar i samspel med andra människor.

För vem

Du är chef eller ledare i en organisation. Varje program anpassas efter dina behov. Kanske har du redan en viss erfarenhet av ett coachande ledarskap men vill utvecklas vidare. Varför ett personligt utformat träningsprogram passar dig förträffligt.

Innehåll och upplägg

Fördelen för dig som följer ett Personligt Träningsprogram är att du kan välja vad du vill betona. Kanske är du extra nyfiken på Neuroledarskap och främst vill beröra det området. Eller så passar dig den praktiska delen mer och möjligheten att ta upp case och situationer du möter i ditt ledarskap.
Nedan är en lista på områden som oftast berörs i ett Träningsprogram:

  • Baskunskaper om hjärnans uppbyggnad och dess fokus på överlevnad.
  • Hjärnans förmåga att utvecklas och lära.
  • Att bygga tillit och förtroende – en framgångsfaktor.
  • Grundläggande coaching – och kommunikationstekniker.
  • Att sätta engagerande mål.
  • Att skapa delaktighet och motivation.
  • Träning med feedback.

Det är du som väljer. Du väljer även den struktur du vill ha. Dvs omfattning och frekvens.

Omfattning

Du kan välja mellan att köpa ett träningskort som omfattar 5 sessioner eller ett som omfattar 10 stycken. Varje session är 1 ½ tim lång. Du kan själv också bestämma ifall du vid ett och samma tillfälle vill använda två sessioner.

Skuggning

Feedback är på många sätt en nyckel till lärande och utveckling. Utöver att du får feedback på träningssessionerna så finns möjligheten att till Träningsprogrammet lägga till Skuggning under några timmar eller en dag.

Save

Save

Save

Save