Föreläsningar och Workshops

Föreläsningar och WorkshopsFramtidens Ledare

I anslutning till utgivningen av boken “Framtidens Ledare – att identifiera, finna och rekrytera” ger jag en  föreläsning om den studie i framtidens ledarskap som är en av utgångspunkterna för boken. Läs mer om boken

Coaching & Neuroledarskap

En föreläsning där jag lyfter  fram de aspekter inom neurovetenskapen som har med kommunikation och coaching att göra. Föreläsningen kan till viss del anpassas både vad gäller tid och innehåll.

Systemisk Coaching

Ett systemiskt perspektiv och förhållningssätt är en annan viktig framtidskompetens.
Med viss regelbundenhet ges en workshop i “Systemisk Coaching”. Vänder mig till dig som är coach, konsult, ledare eller HR och som dagligen i din yrkesroll kommunicerar och samspelar med andra. Läs mer om workshopen


Save