Mentorcoaching/handledning

Mentorcoaching - Helena WennerhillKontinuerlig utveckling som ledare, chef, HR eller professionell coach

Mentorcoaching

Som coach är du instrumentet.

För dig som är professionell coach och vill söka internationell certifiering som coach ger jag mentorcoaching. Den utgår ifrån ICF’s kriterier och kan erbjudas för samtliga tre certifieringsnivåer ACC, PCC och MCC. Av det krav på 10 samtal som ICF har vid certifieringsansökan måste tre samtal vara individuella, resterande sju kan ske i grupp.

Fokus på ICF´s coachingkompetenser

Mentorcoachingen kan ske på distans och/eller vid personliga möten. Syftet är att utveckla din professionalitet som coach och förmåga att använda ICF´s 11 coachingkompetenser. Vi skapar vid start, liksom vid all coaching, ett kontrakt för vårt samarbete där både struktur och behov fastställs.

Ett vanligt inslag vid mentorcoaching är att spela in coachingsamtal som vi sedan har som utgångspunkt för återkoppling och lärande.  Ett annat är att du samlar in feedback från dina klienter.

“Att gå mentortimmar för Helena var otroligt värdefullt för mig. Hon coachade och gav feedback på ett proffsigt, rakt sätt, men ändå omtänksamt, vilket gav mig insikter om mina styrkor och förmågor. Att ha mentortimmar för Helena är en av mina bästa investeringar! Jag kommer tillbaks.”
Helén Gustafsson, Carisma Coaching

“Med Helena som mentorcoach har jag fått hjälp att utveckla min coaching och ta tag i utvecklingsmöjligheter. Jag uppskattar speciellt Helenas förmåga att jobba med både en helhetssyn och på en mycket praktisk nivå. Såväl med övergripande syfte som med levande exempel. Helena är både coachande och rak. Det har varit lärorikt och arbetsamt och jag vill verkligen anmoda alla som vill utveckla sin coachande förmåga att vända sig till henne.
Lena Sobel ACC going for PCC

Mentorcoachingen kan ske dels individuellt dels i grupper om fyra personer. För att möta ICF´s krav så sträcker sig vårt samarbete över minst 3 månader i tid.

Coachande handledning

Handledning är en samtalsform som funnits en längre tid och vanlig inom många “hjälpande yrken” som exempelvis terapi. Men också som stöd i rollen som ledare eller HR. Det blir nu alltmer vanligt att även professionella coacher går i handledning.

Om en organisation vill bygga en coachande kultur så är en av framgångsfaktorerna att de interna coacherna får coachande handledning. Handledningen ger de interna coacherna ett forum där de kan lyfta frågor, reflektioner och etiska spörsmål kring de samtal man har. Ett forum som är neutralt och “utanför” organisationen. Det säkerställer att en hög kvalitet hålls.

Relation och kommunikation

Det som skiljer coachande handledning från “vanlig” coaching är att vi har fokus i första hand på 3:e person och inte på dig som blir coachad. Dvs är du ledare och går i coachande handledning så är det inte du som är i fokus utan dina medarbetare och framförallt din relation till dina medarbetare. Syftet är med andra ord att du skall bli mer medveten om vad som sker i samspelet med andra människor och hur du kan hantera det. Inte minst handlar om att förstå din egen roll och påverkan i det system som du verkar i.

Den coachande handledningen kan ges både som enskilda samtal eller i grupp.