Individuell Coaching

Individuell coahingKarriär- och ledarutveckling – när du söker förändring och utveckling

Samarbete för reflektion och resultat

Den coaching Viva Coaching erbjuder utgår ifrån ett systemiskt och lösningsorienterat förhållningssätt. Vid systemisk coaching finns ett helhetsperspektiv och en lyhördhet för alla de faktorer som påverkar både bilden av nuläget och det önskade resultatet.

Ökat lärande och förbättrad prestation

Under ett samarbete får du möjlighet att reflektera och att se på din situation och dina mål från olika perspektiv, få nya insikter och möjlighet att utveckla dina styrkor och förmågor. Allt detta leder till ökat lärande och förbättrad prestation.

Efter ett antal år i olika roller hade jag vuxit förbi exempelvis mentorskap. Jag var ute efter något som ställde mer krav, jag ville inte enbart lyssna på kloka råd. Därför sökte jag mig till en coach.

Efter att ha arbetar i olika chefsroller och gått många olika ledarskapskurser så kan jag konstatera att för mig har den individuella coachingen gett absolut mest värde för både mig och organisationerna jag varit i.

För vem

Jag vänder mig i första hand till dig som är verksam i en organisation;exempelvis som chef, ledare, projektledare,internkonsult eller koordinator m.m. Du kan känna ett behov av en förändring och söker ett bollplank inför nästa karriärkliv. Eller du upplever att du vill finslipa och förädla viktiga ledaregenskaper.
Är du intresserad av att utveckla ett coachande ledarskap så rekommenderar jag ett individuellt träningsprogram i coachande ledarskap.

Varje samarbete är unikt

Ett program inom individuell coaching startar alltid med ett förutsättningslöst möte där avstämning sker vad gäller förtroende, behov, omfattning och struktur.  Det kan handla om omfattningen i stort på vårt samarbete men också längden på samtalen liksom frekvensen. Vanligtvis så träffas vi oftare i början. Varje samarbete är därför unikt och formas helt efter dina specifika behov. De viktigaste stegen i din utveckling gör du mellan våra samtal då du själv tar steg mot det resultat och mål du önskar förverkliga.

Fullständig konfidentialitet

Om din organisation betalar för coachingen är oftast en representant för organisationen med vid det första mötet. Antingen närmaste chef och /eller HR-representant. På så sätt involveras organisationen i processen och målbeskrivningen. Det fortsatta samarbetet sker under fullständig konfidentialitet.

I min chefsroll anser jag att det är en fördel att bli coachad av någon utanför organisationen, någon som inte är operativ dagligen i den egna verksamheten. Min coach, Helena Wennerhill, är ypperlig, alltid närvarande och resultatfokuserad. Varje möte har ett mål och får ett resultat och jag tycker det är bra att hon ställer krav på att jag själv är förberedd.