Vid ett systemiskt förhållningssätt är fokus på relationer, samband och kopplingar mellan alla delar som ingår i det system man vill undersöka. Ett system i detta sammanhang kan vara alltifrån familjer och organisationer till vår relation till oss själva, det problem vi vill lösa liksom våra mål i livet. Vi lever i ständig relation med vår omvärld och både påverkar och påverkas av de system vi ingår i.

Vid en systemisk konstellation skapas en externalisering av den inre bild av systemet som klienten har. En konstellation kan ske på flera olika sätt. Man kan rita det system man vill utforska, jobba med symboler för olika delar som ingår alternativt välja personer som representanter för viktiga element i systemet. Det sista kan endast ske när systemiska konstellationer görs i en grupp.

Workshopen ger dig en inblick i:

  • Vad systemiskt förhållningssätt och systemisk coaching är?
  • Vad som ryms bakom begreppet systemiska konstellationer?
  • Hur du kan göra en systemisk kartläggning av en fråga/problem/utmaning?
  • Hur konstellationer kan appliceras i ett samtal och en coachingprocess?

Workshopen vänder sig till dig som är coach,konsult,ledare eller HR och som i din yrkesroll dagligen kommunicerar och samspelar med andra. Det är en fördel om du har en grundutbildning i coaching men inget krav. Dagen ger dig som söker fortbildningstimmar som coach 6 sk CCE units.

För nästa planerade kursdag se Öppna kursstarter

För mer information kontakta info@vivacoaching.se